Ngôn ngữ Sài Gòn xưa: Những vay mượn từ người Tàu

Qúa trình học tiếng Anh cũng chính là quá trình học một ngôn ngữ mới. Trong quá trình học cũng sẽ phát sinh những từ ngữ đi mượn như “radio”, “photo”..v..v.

Dưới đây là một bài cực kì hay về những từ vay mượn của người Tàu. Về món ăn, cách sinh hoạt thú vui ăn chơi của người Tàu tại Sài Gòn xưa. Một bài viết đáng đển đọc!

Ngôn ngữ sài gòn xưa: Những từ mượn người Tàu

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*