Lesson 03. WHAT’S YOUR NAME? – Tên bạn là gì?

Trong bài học này, chúng ta cùng học cách hỏi tên và hỏi giờ trong tiếng Anh, các bạn nhé!

John:           Excuse me, what’s your name?
Jessica:       My name is Jessica. What’s yours?
John:           John.
Jessica:       You speak English very well.
John:           Thank you.
Jessica:       Do you know what time it is?
John:           Sure. It’s 5:10 PM.
Jessica:       What did you say?
John:           I said it’s 5:10 PM.
Jessica:       Thanks.
John:           You’re welcome.
Xin lỗi. Tên bạn là gì?
Tên tôi là Jessica. Còn tên của bạn?
John.
Bạn nói tiếng Anh rất giỏi.
Cám ơn.
Bạn biết bây giờ là mấy giờ không?
Chắc rồi. Bây giờ là 5:10 chiều.
Bạn nói gì?
Tôi nói bây giờ là 5:10 chiều.
Cám ơn.
Không có gì.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*